GDPR samtykke

 SAMTYKKE-ERKLÆRING

GDPR (persondataforordningen)  -  Tavshedspligt  -  Afbudsregler

Persondatapolitik for virksomheden Levmed ved Lene Væring. Denne politik er udarbejdet udfra lovkrav i forhold til persondataforordningen. GDPR (General Data Protection Regulation) af 25. maj. 2018.


Hvis du er i tvivl om noget i nedenstående skriv er du meget velkommen til at spørge.


KLIENTENS UNDERSKRIFT...............................................................................................Formål

Persondatapolitikken beskriver, hvordan Levmed ved Lene Væring indsamler, beskytter og anvender personoplysninger. Lene Væring respekterer fuldt ud alle ønsker om hemmeligholdelse af personlige oplysninger, som afgives online, og er opmærksom på behovet for hensigtsmæssig beskyttelse og forsvarlig behandling af alle personlige oplysninger, som modtages.


Målsætning

Målsætningen er at beskytte dine personlige oplysninger, uanset hvorfra disse oplysninger indsamles, videregives eller opbevares (andre lande, samarbejdspartnere, o.l.). Personlige oplysninger dækker her alle oplysninger, der kan bruges til at identificere dig som klient.

Ved indledningen af et klientforløb vil du underskrive en samtykkeerklæring, som beskriver virksomheden Levmed ved Lene Væring. Der sendes ingen mails eller vedhæftninger med personfølsomme oplysninger.

Levmed er dataansvarlig, og sikrer, at dine persondata behandles i overensstemmelse med lovgivningen.

Kontaktperson: Lene Væring, CVR 38483196, Telefon 41415801, mail: lene@levmed.dk


Journal og samtykkeerklæring

Journal/noter: Som psykoterapeut kan jeg have brug for at skrive noter fra vores samtaler for at sikre kvalitet og kontinuitet i forløbet. Journalisering kan være med til at sikre kvaliteten i mit terapeutiske arbejde. (som privatpraktiserende psykoterapeut er jeg ikke journalpligtig)

Jeg bruger journaloplysningerne til at være forberedt til hver session, og noterne kan sikre, at jeg kan redegøre for terapiens forløb og udvikling. Det er kun personoplysninger som er nødvendige for terapien, der fremgår af journalen.

Når du er klient hos Lene Væring får du et klientnummer til din journal/note og her fremgår udelukkende dette nummer og forbogstav. Det er derfor ikke muligt for uvedkommende parter at identificere klienter. Du har til enhver tid ret til at se mine noter, rette noter eller slette noterne.


Samtykkeerklæring: Et terapiforløb indledes med at du giver dit samtykke til at du er bekendt med Levmed’s persondatapolitik og her giver du oplysninger om dig selv, som er nødvendig for at sikre kvalitet i terapien. Med samtykkeerklæringen bliver du bedt om at oplyse navn, mobil telefonnummer (fastnet og mailadresse hvis du ikke har mobiltlf), og evt. medicinforbrug. Du giver samtykke til at du er bekendt med afbuds- og betalingsregler. Samtykkeerklæringen påføres ikke klientnummer. Der anmodes aldrig om klienters cpr. nummer.

Personoplysninger slettes helt 3 år efter et forløb. Journaler og samtykkeerklæringer opbevares sikkert og aldrig på samme sted. Det er derfor ikke muligt at sammenkoble klient navn og klientnummer med journal og samtykkeerklæring.Videregives personoplysninger?

Lene Væring videregiver ikke en klients personoplysninger til tredjemand og der indsamles aldrig supplerende oplysninger fra tredjemand vedrørende en klient.


Sikker kommunikation ?     

Vær opmærksom på, at henvendelser og besvarelser af henvendelser ikke er krypteret. Hvis din forespørgsel eller booking indeholder oplysninger om forhold, som, du mener, skal beskyttes, bør du rette henvendelse pr. telefon. Kontakt mig altid, hvis du har spørgsmål vedrørende et forløb og fortrolighed.


Tavshedspligt ?

Tavshedspligten udspringer af et grundlæggende princip om, at klienter skal kunne give oplysninger til psykoterapeuten i tillid til, at de ikke videregives. Klienten har krav på beskyttelse af sit privatliv.

Tavshedspligten er også en afgørende forudsætning for, at der kan etableres et tillidsforhold mellem klient og psykoterapeuten.

Undtagelserne for tavshedspligten vil være situationer, hvor der foreligger åbenbar fare for klienten selv eller andre – eller hvis man gennem lovgivning er forpligtet til at videregive oplysninger. Fx er der skærpet underretningspligt i tilfældet af at børn udsættes for psykisk eller fysisk vold eller andre overgreb og omsorgssvigt.


Afbud/ændring af aftale

Afbud skal ske senest 24 timer før en aftale. Enten via tlf/sms eller pr. mail, så refunderes den fulde tid.

Ved afbud eller ændring mindre end 24 timer før, refunderes aftalen ikke.

Ændring af tidspunkt skal ske pr. mail, meget gerne i god tid, når du kender til ændringen. Ved 24 timer og frem, gælder afbudsreglerne.